გვერდის დაბეჭდვა
წიგნების ელექტრონული შეკვეთა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზებში

წიგნით სარგებლობისთვის შეკვეთა შესაძლებელია უკვე ელექტრონულადაც; აწსუ

კორპორატიული ელ.ფოსტის საშუალებით ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში მიიღებთ

შეკვეთილი წიგნის ხელმისაწვდომობის ინფორმაციას. ელექტრონულად შეკვეთილი წიგნი

გენახებათ შეტყობინების მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში. ერთდროულად დასაშვებია

არაუმეტეს 5 საბიბლიოთეკო ერთეულის შეკვეთა.

 

წიგნის შესაკვეთად უნდა შეავსოთ ფორმა. მიჰყევით ბმულს

ფურცლის თავში დაბრუნება