გვერდის დაბეჭდვა
რექტორის მოადგილე

შალვა კირთაძე

პერსონალური მონაცემები

სახელი, გვარი
:29 აპრილი 1968 წელი
დაბადების ადგილი
: ქ. ქუთაისი
 
 

საკონტაკტო ინფორმაცია

ტელეფონი (სამსახური)
: (+995 231) 44495 (სამს.)
მობილური
: 577 131515
Email
: sh.kirtadze@atsu.edu.ge

Affiliation

Akaki Tsereteli State University 59,
Tamar Mepe St., Kutaisi 4600
GEORGIA

განათლება
 
 
2002-2005
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა
2001-2005
ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. ეკონომიკის ფაკულტეტი
1986-1993
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი
1975-1985
ქ. ქუთაისის № 29 საშუალო სკოლა
 
უცხო ენის/ენების ცოდნა:
: ინგლისური ენა,რუსული ენა

სამეცნიერო ხარისხი

მათემატიკის დოქტორი:

Field of research
 • 15.09.2010 - დღემდე
 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე
 • 1999 - 2010
  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის დირექტორი
 • 01.09.07 - 09.2010
  ქუთაისის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი;
 • 2002 წლიდან - დღემდე
  აწსუ ეკონომიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი.
 • 2001 წლიდან - დღემდე
  ქუთაისის სამართლის და ეკონომიკის უნივერსიტეტის მასწავლებელი
 • 1995-1997
  საერო ინსტიტუტე ,,გელათი” მოსამზადებელი ფაკულტეტის დეკანი
 • 2009
  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიოტეტის გმომცემლობა. ქუთაისი ,,წიგნი.(612გვ A4) მათემატიკური ცნობარი
 • 2006
  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემლობა “ნ. მუსხელიშვილის ადრეული უცნობი ნაშრომები მათემატიკურ და თეორიულ ფიზიკაში” წიგნი (312 გვ. )ქუთაისი
 • 2005
  ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა ქუთაისი, შ.კირთაძე, თ.ეფრემიძე “ნიკო მუსხელიშვილის ადრეული უცნობი ნაშრომები მათემატიკური და თეორიული ფიზიკიდან”,წიგნი(6გვ),
 • 2005
  ,,საზღვრითი სიდიდეების მეტაფიზიკა ბუნებასა და საზოგადოებაში”,ქსუ შრომები ტ.IV(38)
 • 2005
  სოციალურ და ეკონომიურ მეცნიერებათა სერია,,,კრიტიკული ანალიზი”ქსუ შრომები ტ.IV(38)
 • 2003
  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია. ,,გარეშე ელექტრულ ველში მოძრავი სავალენტო ელენქტრონისათვის ჰამილტონ-იაკობის განტოლების ინტეგრების მუსხელიშვილისეული მეთოდის შესახებ.ქსუ შრომები ტ. III (37)
ფურცლის თავში დაბრუნება