გვერდის დაბეჭდვა
აკადემიური საბჭო

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. კიკვიძე ინგა
 2. შიშინაშვილი ირინა

 

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. გოლეთიანი რობერტი
 2. სვანაძე სერგო

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ონიანი გიორგი
 2. რენიკო საკანდელიძე

პედაგოგიური ფაკულტეტი

 1. მამარდაშილი თამარი
 2. ბერძულიშვილი გიორგი

 

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

 1. ჩაკვეტაძე ბორია
 2. ალავიძე ნატო

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

 1. ფურცხვანიძე გიორგი
 2. ზივზივაძე ომარი

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

 1. გრძელიძე მაია
 2. ბოჭოიძე ინგა

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი

 1. არქანია ზურაბი
 2. ხარბედია ლალი

აგრარული ფაკულტეტი

 1. ფრუიძე მაყვალა
 2. კილაძე რამაზი
ფურცლის თავში დაბრუნება