გვერდის დაბეჭდვა
აკადემიური საბჭოს დადგენილებები
 
 
 

 
2015 წლის აკადემიური საბჭოს დადგენილებები
 
 
 • 23 თებერვალი
 •  
 • დადგენილება N58(10/11)
 •  
 •  
 • Download
2014 წლის აკადემიური საბჭოს დადგენილებები
 
 
 •  
 •  
 • დადგენილება
 •  
 •  
 • Download
 
2013 წლის აკადემიური საბჭოს დადგენილებები
 
 
 •  
 •  
 • დადგენილება
 •  
 •  
 • Download
 
2012 წლის აკადემიური საბჭოს დადგენილებები
 
 
 •  
 •  
 • დადგენილება
 •  
 •  
 • Download
 
 
 
 
ფურცლის თავში დაბრუნება