გვერდის დაბეჭდვა
წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი - სულხან კუპრაშვილი

 

სპიკერის თანაშემწე -დავით კიკვაძე

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები

 

ბიბლიოთეკის დირეკტორი

 • გიორგი ჭიჭინაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნონა ბობოხიძე
 2. ნუგეშა გაგნიძე
 3. რუსუდან გვილავა
 4. თამარ კობეშავიძე
 5. სულხან კუპრაშვილი
 6. რუსუდან საღინაძე
 7. ნანა მდივანი (სტუდენტი)
 8. სალომე ჩოგოვაძე(სტუდენტი)

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. გოდერძი თევდორაძე
 2. შოთა ლომინაშვილი
 3. ომარ მინდაძე
 4. ემზარი ჯულაყიძე
 5. დავითი კიკვაძე(სტუდენტი)
 6. რევაზი კუჭავა(სტუდენტი)
 7. მარიამ ხურციძე(სტუდენტი)
 8. ბაგრატი ხუჯაძე(სტუდენტი)

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნანა ბლიაძე
 2. თენგიზი ბოკელავაძე
 3. ნინო კახიძე
 4. ნატალია მანდარია
 5. ლევანი ცირეკიძე(სტუდენტი)

პედაგოგიური ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. თამარი ღვინიანიძე
 2. ანა კუხიანიძე(სტუდენტი)

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნადირაძე თეიმურაზი
 2. ნანა შავლაყაძე
 3. სალომე ბაძგარაძე(სტუდენტი)

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნოშრევან კოპალიანი
 2. დავით ცაგარეიშვილი
 3. ჯუმბერი ჩოგოვაძე
 4. გაგა დევიძე(სტუდენტი)

აგრარული ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. მავრა თევზაძე-ხუსკივაძე
 2. ლია კოპალიანი
 3. გოგიტა ლეფსაია(სტუდენტი)

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

აკადემიური პერსონალი:

 1. ნინო დოლიძე
 2. თამარი ვაშაკიძე(სტუდენტი)

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტიდან:

 1. მზისადარი ბჟალავა
 2. ირინე კვირკაშვილი(სტუდენტი)

 

ფურცლის თავში დაბრუნება