გვერდის დაბეჭდვა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი უდიდესი, მდიდარი ტრადიციების მქონე უძველესი ფაკულტეტია. ფაკულტეტი თავისი მრავალრიცხოვანი მიმართულებებით საუკეთესოდ აჩვენებს, თუ როგორ წარმატებულად თანაარსებობენ უძველესი ქართული, აღმოსავლური და დასავლური კულტურები და სამყაროები ერთმანეთთან. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიზანია შეუქმნას სტუდენტებს საუკეთესო პირობები ტრადიციაზე დაფუძნებული, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და მომავალზე ორიენტირებული განათლების მისაღებად, უზრუნველყოს სწავლებისა და კვლევის პროცესის თანხვედრა.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 1700-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს, რომელთა სწავლებას 128 პროფესორ-მასწავლებელი უზრუნველყოფს, მათ შორის 26 პროფესორი, 73 ასოცირებული პროფესორი, 25 ასისტენტ პროფესორი და 4 ემერიტუს პროფესორი.

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს რამდენიმე კომპიუტერ-კლასი, კეთილმოწყობილი და ტექნიკით აღჭურვილი დარგობრივი კაბინეტები, საკონფერენციო დარბაზი, ინტერნაციონალური კლუბი. სტუდენტების განკარგულებაშია ფაკულტეტის დეპარტამენტებთან არსებული მდიდარი დარგობრივი  წიგნადი ფონდი.

შესაბამის დეპარტამენტებთან ფუნქციონირებს ენობრივი, საენათმეცნიერო, ლიტერატურული და სამეცნიერო-შემოქმედებითი კლუბები და წრეები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სტუდენტთა პიროვნულ და ინტელექტუალურ განვითარებაში.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი ყოველწლიურად გამოსცემს სამეცნიერო კრებულს და სალიტერატურო ჟურნალს. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული მთარგმნელობით საქმიანობაში.

ფაკულტეტის საქმიანობა ხორციელდება განათლებისა და მეცნიერების შემდეგ დარგებში: ფილოლოგია (ქართული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, კლასიკური, რუსული, აღმოსავლური) ისტორია, არქეოლოგია, ფილოსოფია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ამერიკისმცოდნეობა, ევროპისმცოდნეობა.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ცხოვრება ემსახურება ერთიან მიზანს ძლიერ ფესვებსა და ტრადიციებზე დაყრდნობით განავითაროს ახალი თაობა, რომელიც იქნება განათლებული, პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი.

ფაკულტეტის საბჭო
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 • თანამდებობა
 •  
 •  
 • Download
 • ნანული
 • კაკაურიძე
 • პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • ლუკა
 • დვალიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • მაია
 • ალავიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ნათია
 • ზვიადაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ირმა
 • გრძელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ია
 • ზუმბულიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • ნატო
 • წულეისკირი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • რუსუდან
 • საღინაძე
 • პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ეკატერინე
 • გაჩეჩილაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • ზვიად
 • ცხვედიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • ინგა
 • კიკვიძე
 • პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • მერაბ
 • ჭუმბურიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • ინგა
 • აბრამიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • ვლადიმერ
 • წვერავა
 • პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • სალომე
 • ჩოგოვაძე
 • სტუდენტი
   
 •  

 •  
 •  
 • ნანა
 • ყურუა
 • სტუდენტი
   
 •  

 •  
 •  
 • ვერიკო
 • არაბაშვილი
 • სტუდენტიი
   
 •  

 •  
 •  
 • გიორგი
 • რობაქიძე
 • სტუდენტი
   
 •  

 •  
 •  
ფაკულტეტის დებულება
 
 
 • ფაკულტეტის
 • დებულება
 • და სტრუქტურა
 •  
 •  
 • Download
 
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 •  
 •  
 •  
 • Download
 • ლუკა
 • დვალიშვილი
 • დეკანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • ნინო
 • ფხაკაძე
 • მოადგილე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • ინგა
 • აბრამიძე
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • თამარ ახვლედიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 2
 • ომარ გვეტაძე
 • პროფესორი
 • 3
 • ავთანდილ ნიკოლეიშვილი
 • პროფესორი
 • 4
 • მაია მიქაუტაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ნატო გულუა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ქეთევან დეკანოზიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ლუკა დვალიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ზეინაბ კიკვიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • ნესტან კუტივაძე
 • პროფესორი
 • 10
 • ნორა ნიკოლაძე-ლონსიანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • თენგიზ გუმბერიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • ლელა ჩოგოვაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • ნაზი ხელაია
 • პროფესორი
 • 14
 • გია ხოფერია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 15
 • ზაალ კიკვიძე
 • პროფესორი
 • 16
 • ნატო წულეისკირი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 17
 • ირინე ჩაჩანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 18
 • მარინა ქაცარავა
 • პროფესორი
 • 19
 • ტარიელ ფუტკარაძე
 • პროფესორი
 • 20
 • რუსუდან საღინაძე
 • პროფესორი
 • 21
 • თამარ ლომთაძე
 • პროფესორი
 • 22
 • ნინო ფხაკაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 23
 • ეკა დადიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 24
 • იზოლდა რუსაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 25
 • მარინე კუხალაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 26
 • ლუიზა ხაჭაპურიძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • მადონა მეგრელიშვილი
 • პროფესორი
 • 2
 • ეკატერინე არჩვაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • რუსუდან გვილავა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • ირმა გრძელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ნათია ზვიადაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • თამარ თვალაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 7
 • ეკატერინე თოფურია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • მაია ალავიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • ნინო ნიჟარაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ქეთევან დოღონაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 11
 • ეკატერინე ქურდაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 12
 • ეკატერინე ონიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • ნინო დემეტრაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 14
 • მარიამ ჩიქოვანი
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 15
 • სოფიო ყიფიანი
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 16
 • ნუნუ ჩარკვიანი
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 17
 • ზინაიდა ჩაჩანიძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 18
 • ირმა რუსაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 19
 • ნანა გორგოძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 20
 • ირაკლი ცხვედიანი
 • პროფესორი
 • 21
 • ელისო ფანცხავა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 22
 • თამარ კობეშავიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 23
 • მაყვალა კოღუაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 24
 • ნატალია იმედაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 25
 • ნანა გუბელაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ნანული კაკაურიძე
 • პროფესორი
 • 2
 • ირმა ყიფიანი
 • პროფესორი
 • 3
 • მანანა ბაქრაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • თეონა ნიჟარაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • რამაზ სვანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ელისო ქორიძე
 • პროფესორი
 • 7
 • ნინო შარაშენიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • მირანდა გობიანი
 • ასისტენტ - პროფესორი
 • 9
 • ნუგეშა გაგნიძე
 • პროფესორი
 • 10
 • ნათია ნასარიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ირინე შიშინაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ვერა ოცხელი
 • პროფესორი
 • 2
 • ირაიდა კროტენკო
 • პროფესორი
 • 3
 • ინგა კიკვიძე
 • პროფესორი
 • 4
 • ელენე იაგოვკინა
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 5
 • ნონა ბობოხიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ნელი სიჭინავა
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 7
 • ია ადეიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ია ზუმბულიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • მზია ცერცვაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ნადეჟდა ქაჯაია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ვერა კვანტრე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 12
 • ანა ჩიკვაიძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 13
 • ნანული მელქაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
რომანული და კლასკური ფილოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ზაალ ლილუაშვილი
 • პროფესორი
 • 2
 • ნინო ჩიხლაძე
 • პროფესორი
 • 3
 • ვერა წერეთელი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • შორენა ბარბაქაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ნათია პერტაია
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 6
 • ზურაბ არჩვაძე
 • პროფესორი
 • 7
 • ეკატერინე გაჩეჩილაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ლია ნოზაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • მირანდა ლომიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ქეთევან რეხვიაშვილი
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 11
 • ნინო ბუაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
აღმოსავლური ფილოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ცისანა აბულაძე
 • ემერიტუსი
 • 2
 • ნომადი ბართაია
 • პროფესორი
 • 3
 • ლეილა ქველიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • ნათელა დანგაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ზვიად ცხვედიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • პაატა ჯაფარიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • გიგა ქამუშაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ლელა ავალიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • ნათია სვინტრაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • სოფიო იმედაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 11
 • ვახტანგ თევდორაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 12
 • მზისა ბუსკივაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
ისტორია-არქოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • თამთა თურმანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 2
 • შორენა ფხაკაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 3
 • ირინა სარუხანოვა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • დავით შავიანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • მერაბ ჭუმბურიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • რუსუდან მიქაუტაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • მათე ხვედელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • გოდერძი ვაჭრიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • როლანდ ისაკაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • სულხან კუპრაშვილი
 • პროფესორი
 • 11
 • ელდარ თავბერიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • ომარ ნიშნიანიძე
 • პროფესორი
 • 13
 • ვლადიმერ წვერავა
 • პროფესორი
 • 14
 • მადონა რობაქიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 15
 • ლია გაბუნია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 16
 • ნინო ვაშაყმაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 17
 • კახაბერ ქებულაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 18
 • ოთარ ნიკოლეიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 19
 • დავით წულეისკირი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 20
 • ომარ ლანჩავა
 • პროფესორი
 • 21
 • დავით წიტაიშვილი
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 22
 • ინგა აბრამიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 23
 • ტარიელ ჭიღვარია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 24
 • ლაურეტა ქაცარავა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 25
 • ევგენი ბლიაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 26
 • რამაზ ხაჭაპურიძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 27
 • ნონა ქარციძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 28
 • გურამ გაბუნია
 • ემერიტუსი
 • 29
 • გიორგი მჭედლიძე
 • ემერიტუსი
 • 30
 • ლევან სვანაძე
 • ემერიტუსი
ენათა ცენტრი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ნათია ზვიადაძე
 • ენათა ცენტრის ხელმძღვანელი
 • 2
 • მარიამ ბაბუხადია
 • მასწავლებელი
 • 3
 • თამარ გრიგალაშვილი
 • მასწავლებელი
 • 4
 • ნინო თავიდაშვილი
 • მასწავლებელი
 • 5
 • ევგენია კობეშავიძე
 • მასწავლებელი
 • 6
 • მაია ნაჭყეპია
 • მასწავლებელი
 • 7
 • ლიდა ობოლაძე
 • მასწავლებელი
 • 8
 • ლელა ონიანი
 • მასწავლებელი
 • 9
 • ანა ფიფია
 • მასწავლებელი
 • 10
 • ქრისტინე ჭოხონელიძე
 • მასწავლებელი
 • 11
 • ინგა გორგაძე
 • მასწავლებელი
 • 12
 • მარინა კუჭუხიძე
 • აკადემიური პროგარმების კოორდინატორი
 • 13
 • თინათინ მებურიშვილი
 • მასწავლებელი
 • 14
 • მანანა პაპავა
 • მასწავლებელი
 • 15
 • ქეთევან ჟორჟოლიანი
 • მასწავლებელი
 • 16
 • მზია ფარქოსაძე
 • მასწავლებელი
 • 17
 • მზია კოსტავა
 • მასწავლებელი
 • 18
 • ქეთევან სოფრომაძე
 • მასწავლებელი
 • 19
 • თეა დაშნიანი
 • მასწავლებელი
 • 20
 • დალი ზაუტაშვილი
 • მასწავლებელი
 • 21
 • მაია ოქროპიარშვილი
 • მასწავლებელი
 
 
 
ფურცლის თავში დაბრუნება