გვერდის დაბეჭდვა
პედაგოგიური ფაკულტეტი
პედაგოგიური ფაკულტეტი
 
 
პედაგოგიური განყოფილება ალექსანდრე წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის დაარსებისთანავე – 1933 წელს შეიქმნა. ამ პერიოდიდან პედაგოგიკის მიმართულებას არ შეუწყვეტია ფუნქციონირება. პედაგოგიური ფაკულტეტის მიზანს წარმოადგენს სწავლების ინოვაციური მეთოდებისა და სტრატეგიების დანერგვით მაღალპროფესიული კადრების მომზადება პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის. პედაგოგიურ ფაკულტეტს ემსახურება 3 პროფესორი, 13 ასოცირებული პროფესორი, 3 ასისტენტ-პროფესორი.
ფაკულტეტის საბჭო
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 • თანამდებობა
 •  
 •  
 • Download
 • ვლადიმერ
 • ადეიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • იმერ
 • ბასილაძე
 • პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • თამარ
 • მამარდაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • მანანა
 • დეისაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • მამული
 • ბუჭუხიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • ნატო
 • ქობულაძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • სალომე
 • კუხიანიძე
 • სტუდენტი
 •  
 •  
 •  
 • ნინო
 • დევაძე
 • სტუდენტი
 •  
 •  
 •  
ფაკულტეტის დებულება
 
 
 • ფაკულტეტის
 • დებულება
 • და სტრუქტურა
 •  
 •  
 • Download
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 •  
 •  
 •  
 • Download
 • ვლადიმერ
 • ადეიშვილი
 • დეკანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • მანანა
 • დეისაძე
 • მოადგილე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • მამულო
 • ბუჭუხიშვილი
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 
სწავლების მეთოდიკის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ლეილა აბზიანიძე
 • პროფესორი
 • 2
 • მანანა მიქაძე
 • პროფესორი
 • 3
 • თამარ მამარდაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • გიორგი ბერძულიშვილი
 • პროფესორი
 • 5
 • შალვა კირთაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • მამულო ბუჭურიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ვლადიმერ ადეიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • მანანა ზივზივაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • მაგდა თხილავა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • თამარ ღვინიანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ჯამბუ ავალიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • მანანა დეისაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • ლელა ეძგვეაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 14
 • შორენა ლომთაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 15
 • მალვინა შანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 16
 • თემურ გიორგაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 17
 • ბაკურ ონიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 18
 • ირმა ჩხიკვაძე
 • ასისტენტ - პროფესორი
პედაგოგიკის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • იმერ ბასილაძე
 • პროფესორი
 • 2
 • მაია ახვლედიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • თეიმურაზ ლოლაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • ნინო სოხაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • გულიზარ (გულიკო) შენგელია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ქეთევან ძოწენიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ნინო გელენიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ნინო ორჯონიკიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • იაგორ ბალანჩივიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ნატო ქობულაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ნატო დვალი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • თამარ დოგრაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • სოფიო მორალიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 14
 • ირინე გოგიბერიძე
 • ასისტენტ - პროფესორი
2014-2015 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი საბაკალავრო პროგრამები
 
 
2011-2012 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი საბაკალავრო პროგრამები
 
 
2014-2016 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი სამაგისტრო პროგრამები
 
 
2014-2016 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი სამაგისტრო პროგრამები
 
 
2014-2017 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი სადოქტორო პროგრამები
 
 
ფურცლის თავში დაბრუნება