გვერდის დაბეჭდვა
ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 
 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი ერთ-ერთი უძველესია უნივერსიტეტში. იგი არსებობს 1933 წლიდან, პედაგოგიური ინსტიტუტის დაარსების დღიდან. ფაკულტეტზე წარმართული სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის მიზანია, სტუდენტებს მისცეს უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის შესაბამისი ცოდნა მათემატიკაში, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა და საბუნებისმეტყველო დარგებში; მოამზადოს სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ მეცნიერული მსოფლმხედველობა, მაღალი კულტურა და საერთაშორისო მოთხოვნათა შესაბამისი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტს ემსახურება 13 პროფესორი, 67 ასოცირებული პროფესორი, 4 ასისტენტ-პროფესორი.
 
ფაკულტეტის საბჭო
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 • თანამდებობა
 •  
 •  
 • Download
 • თენგიზ
 • ბოკელავაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • დავით
 • ლეკვეიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • თეიმურაზ
 • სურგულაძე
 • პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ნიკა
 • გორგოძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • მირანდა
 • მნაცაკანიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ნინო
 • მანგალაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • დემური
 • თედორაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • მაია
 • გაბუნია
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ემზარი
 • გორდაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • მანუჩარ
 • კიკალიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • იზოლდა
 • ლომსიანიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ნინო
 • მარგველაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ციცინო
 • დავითულიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ზურაბ
 • ხურცია
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ნოდარი
 • ჭანტურია
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • მანანა
 • ჭუმბურიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ვალერი
 • ბერეკაშვილი
 • სტუდენტი
 •  

 •  
 •  
 • თამუნა
 • ამბროლაძე
 • სტუდენტი
 •  

 •  
 •  
 • ლილე
 • სხილაძე
 • სტუდენტი
 •  

 •  
 •  
 • ლევან
 • ცირეკიძე
 • სტუდენტი
 •  

 •  
 •  
 • თამუნა
 • ქობულაძე
 • სტუდენტი
 •  

 •  
 •  
ფაკულტეტის დებულება
 
 
 • ფაკულტეტის
 • დებულება
 •  
 •  
 •  
 • Download
 
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 •  
 •  
 •  
 • Download
 • დავით
 • ლეკვეიშვილი
 • დეკანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • ნინო
 • გოგოლაძე
 • მოადგილე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • ნიკო
 • კაჭკაჭიშვილი
 • მოადგილე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • ნანა
 • ჯულაყიძე
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 
მათემატიკის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ონიანი გიორგი
 • პროფესორი
 • 2
 • ჯაფარიძე ერეკლე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • სოხაძე ზაზა
 • პროფესორი
 • 4
 • სურგულაძე თეიმურაზი
 • პროფესორი
 • 5
 • წივწივაძე ირმა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • სვანაძე კოსტა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • გორგოძე ნიკა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ქემოკლიძე ტარიელი
 • პროფესორი
 • 9
 • ლომინაშვილი გიორგი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ზივზივაძე როლანდი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • თეთვაძე გოგი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • ლეკვეიშვილი დავითი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • მოდებაძე თემური
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 14
 • ზივზივაძე ლელა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 15
 • თვალოძე იური
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 16
 • ხაბურძანია რაჟდენი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 17
 • ბოკელავაძე თენგიზი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 18
 • ბანცური ლერი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 19
 • ტყეშელაშვილი ალექსანდრე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 20
 • მნაცაკანიანი მირანდა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 21
 • კორძაძე თეა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 22
 • მჟავანაძე შოთა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 23
 • გოგოლაძე ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
ფიზიკის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 •   გვარი და სახელი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ნიშნიანიძე დავითი
 • პროფესორი
 • 2
 • ადეიშვილი თეიმურაზი
 • პროფესორი
 • 3
 • ჩირაძე გოგი
 • პროფესორი
 • 4
 • ტომარაძე გოგისა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • თედორაძე დემური
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ბენიძე ოთარი
 • ასოცირებული პროფესორი
ქიმიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • კახიძე ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 2
 • გოგიჩაიშვილი ბელა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • კიკალიშვილი მანუჩარი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • ენდელაძე ნარიკო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ფორჩხიძე ავთანდილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • დიდბერიძე იზოლდა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ჩუბინიძე ალექსანდრე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • მეგრელიშვილი ნანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • ერემეიშვილი მურმანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ლომსიანიძე იზოლდა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ჯიქია მაგდანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • სამხარაძე მადონა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • კუპატაშვილი ნატალია
 • ასოცირებული პროფესორი
ბიოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 •   გვარი და სახელი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ლომსიანიძე თეიმურაზი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 2
 • საკანდელიძე რენიკო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • ჯულაყიძე ერეკლე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • გაბუნია მაია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • გორდაძე ემზარი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • მანდარია ნატალია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • გაბელაშვილი მანონი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • მანგალაძე ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • მარგველაშვილი ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ჯინჯოლია შოთა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ჯულაყიძე ნანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • ჩიქვინიძე ქეთევანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • კილაძე ნანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 14
 • ღაჭავა ნათია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 15
 • ჩხარტიშვილი ნატო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 16
 • კუპრაშვილი ხათუნა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 17
 • გაბრიჭიძე მაია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 18
 • ჩხარტიშვილი ნატო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 19
 • ძოწენიძე ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 20
 • გურული მზია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 21
 • ჟორჟოლიანი ცირა
 • ასოცირებული პროფესორი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ბარდაველიძე ავთანდილი
 • პროფესორი
 • 2
 • ძნელაძე აკაკი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • ზაუტაშვილი დავითი
 • პროფესორი
 • 4
 • გირგვლიანი აკაკი
 • პროფესორი
 • 5
 • ფესტვენიძე თეიმურაზი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ჭუმბურიძე მანანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ზაქარაია მზევინარი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • კოტიშაძე მიხეილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • ქარქაშაძე მანანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ლობჟანიძე გივი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ნამჩევაძე ცაცა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • ონიანი-საღინაძე ნანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • ბერაძე ცირა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 14
 • ჭანტურია ნოდარი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 15
 • ხურცია ზურაბი
 • ასოცირებული პროფესორი
გეოგრაფიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ჩხეიძე ოთარი
 • სრული პროფესორი
 • 2
 • მახარაძე აბელი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • მიქაუტაძე დალი
 • პროფესორი
 • 4
 • იაშვილი ია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • დავითულიანი ციცინო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ბლიაძე ნანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • კუბეცია მზია
 • ასოცირებული პროფესორი
2014-2018 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი საბაკალავრო პროგრამები
 
 
2012-2014 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი საბაკალავრო პროგრამები
 
 
 • დამატებითი (Minor) პროგრამები
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • კომპიუტერული მეცნიერებები
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
2012-2014 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი სამაგისტრო პროგრამები
 
 
 •  
 •  
 • ელექტრონული ბიზნესი
 •  
 • მათემატიკა
 •  
 • რეგიონალურ გეოგრაფიასა და რეკრეაციულ რესურსებში
 •  
 • თეორიული ფიზიკა
 •  
 • ბიოლოგია
 •  
 • ქიმია
 •  
 • ინფორმაციული სისტემები
 •  
 • გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
 •  
 • კომპიუტერული მეცნიერება
 •  
 

ფურცლის თავში დაბრუნება