გვერდის დაბეჭდვა
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 
 

1968 წელს ქ. ქუთაისში გაიხსნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტის ფილიალი, რომლის ბაზაზეც 1974 წელს ჩამოყალიბდა ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, რომელსაც 1992 წელს მიენიჭა უნივერსიტეტის სტატუსი.

2005 წელს უმაღლესი სასწავლებლების რეორგანიზაციის შედეგად აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში ჩამოყალიბდა საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, სადაც ხორციელდება სტუდენტთა მომზადება შემდეგი საგანმანათლებლო მიმართულებებით: მსუბუქი მრეწველობის (ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და ტექსტილის) ნაკეთობათა ტექნოლოგია და ექსპრეტიზა, მოდის დიზაინი, ტექსტილისა და ინტერიერის დიზაინი, სასურსათო ტექნოლოგიები, ფარმაცევტული და პარფიუმერულ–კოსმეტიკური საშუალებების ტექნოლოგია, გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია, მერქნული მასალების ტექნოლოგია. 

ფაკულტეტზე სწავლება ხორციელდება სამივე საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა). ასევე ხორციელდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. სასწავლო პროცესს ემსახურება 4 ემერიტუსი, 10 პროფესორი, 20 ასოცირებული პროფესორი და 1 ასისტენტ-პროფესორი.

ფაკულტეტის თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩაბმული სამეცნიერო–კვლევით სამუშაოებში, მოპოვებული აქვთ საერთაშორისო და ეროვნული სამეცნიერო გრანტები. სტუდენტები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, კონფერენციებში და გამოფენებში და ხშირად იკავებენ საპრიზო ადგილებს.

ფაკულტეტის დებულება
 
 
 •  
 •  
 • დებულება და სტუქტურა
 •  
 •  
 • Download
ფაკულტეტის საბჭო
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 • თანამდებობა
 •  
 •  
 • Download
 • მაია
 • გრძელიძე
 • პროფესორი
 •  
 • საბჭოს თავჯდომარე
 •  
 • ვახტანგ
 • კვანტიძე
 • პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • მანანა
 • ქარჩავა
 • პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • ინგა
 • ბოჭოიძე
 • პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • ციცინო
 • თურქაძე
 • პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • ნანა
 • თხელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • მერაბ
 • დათუაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • თამარ
 • ვაშაკიძე
 • სტუდენტი
 •  
 •  
 •  
 • ბესარიონ
 • კანთელიძე
 • სტუდენტი
 •  
 •  
 •  
 • ლიკა
 • ფურცხვანიზე
 • სტუდენტი
   
 •  

 •  
 •  
 
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 •  
 •  
 •  
 • Download
 • მაია
 • გრძელიძე
 • დეკანი
 • პროფესორი
 •  
 •  
 • ვახტანგ
 • კვანტიძე
 • დეკანის მოადგილე
 • პროფესორი
 •  
 •  
 • ციცინო
 • თურქაძე
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • პროფესორი
 •  
 •  
კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ქარჩავა მანანა
 • პროფესორი
 • 2
 • ღვინიანიძე თემური
 • პროფესორი
 • 3
 • თავდიდიშვილი დოდო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • დათუაშვილი მერაბი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ყიფიანი ალმა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ფრუიძე ელიზა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ხეცურიანი გულნარა
 • ასოცირებული პროფესორი
ქიმიური ტქნოლოგიების დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ინგა ბოჭოიძე
 • პროფესორი
 • 2
 • ელენე გამყრელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • ლევან იყიფიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • მაია შარაბიძე
 • სრული პროფესორი
 • 5
 • მალვინა თათვიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ნინო ცუცქირიძე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 7
 • ციცინო თურქაძე
 • პროფესორი
 • 8
 • ვახტანგი კვანტიძე
 • პროფესორი
 • 9
 • ნათია ხაზარაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • ნათია კამკამიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ლამარა გობეჯიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • თამარ სირბილაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 13
 • ვაჟა წიქვაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • გულადი ლიპარტელიანი
 • ასოცირებული პროფესორი
კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ავთანდილი ქათამაძე
 • ემერიტუსი
 • 2
 • მერაბი შალამბერიძე
 • პროფესორი
 • 3
 • მაია გრძელიძე
 • პროფესორი
 • 4
 • მერაბი დათუაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ნანა თხელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ნატალია ლომთაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ირინა უგრეხელიძე
 • სრული პროფესორი
დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • მერაბ შალამბერიძე
 • პროფესორი
 • 2
 • ნინო დოლიძე
 • პროფესორი
 • 3
 • მაია გრძელიძე
 • პროფესორი
 • 4
 • მიმოზა ქარქაშაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • მერაბ დათუსვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ნანა თხელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ნანა თხელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ნატალია ლომთაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ირინა უგრეხელიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • კონსტანტინე სირბილაძე
 • პროფესორი
 • 10
 • მაია შარაბიძე
 • პროფესორი
 • 11
 • მაყვალა გოგოლაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • თამარ მოსეშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
ფურცლის თავში დაბრუნება