გვერდის დაბეჭდვა
აგრარული ფაკულტეტი
აგრარული ფაკულტეტი
 
 
აგრარული ფაკულტეტი ჩამოყალიბდა 2011 წლის იანვარში ყოფილი სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რეორგანიზაციის შემდეგ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიერთების გზით უნივერსიტეტში არსებული ორი ფაკულტეტის – “სუბტროპიკული მეურნეობისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის” და “სუბტროპიკული კულტურების მექანიზაციისა და ტექნოლოგიის” შეერთების შედეგად. ამ მომენტამდე ფაკულტეტმა განვლო მეტად რთული, მტკივნეული, მაგრამ ღირსეული და სახელოვანი გზა. ეს გზა დაიყო მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, როცა საჭირო გახდა სუბტროპიკული მეურნეობის დარგის განვითარებისათვის სათანადო ცოდნით აღჭურვილი სპეციალისტების მომზადება. მისი ფესვები კი იწყება თბილისში 1929 წელს, როცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიული ფაკულტეტის ბაზაზე დაარსდა სასოფლო–სამეურნეო ინსტიტუტი. 1933/34 სასწავლო წელს საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში შეიქმნა სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი. რადგანაც სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობა ძირითადად წარმოდგენილი იყო დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, სწორედ ამ ფაკულტეტის ბაზაზე ქ. ქუთაისში 1952 წლის 26 იანვარს (მინისტრთა საბჭოს დადგენილება #481) ჩამოყალიბდა ქუთაისის სასოფლო–სამეურნეო ინსტიტუტი ყოველწლიური მიღების კონტიგენტით 400 კაცი. თავიდანვე ინსტიტუტს გადაეცა შემდეგი ფაკულტეტები: 1. სუბტროპიკული მეურნეობის, სპეციალობებით “სუბტროპიკული მეურნეობა” და “დეკორაციული მებაღეობა”, 2. სუბტროპიკული მეურნეობის მექანიზაცია; 3. ხილის, ბოსტნეულის და სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია და 4. მეაბრეშუმეობა. საქართველოს მთავრობის 1959 წლის 11 აპრილის (# 282) დადგენილებით ქუთაისის სასოფლო–სამეურნეო ინსტიტუტი სუბტროპიკული კულტურების გავრცელების ძირითად ზონასთან მიახლოვების მიზნით გადატანილი იქნა ქ. სოხუმში და მას ეწოდა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი. ქ. სოხუმში ინსტიტუტი ფუნქციონირებდა 1993 წლის სექტემბრამდე. აფხაზეთში დატრიალებული ტრაგედიის შედეგად უმაღლესი სასწავლებელი ლტოლვილის სტატუსით აღმოჩნდა ქ. ქუთაისში. ამ უმძიმეს პირობებში ინსტიტუტის რექტორმა პროფ. ვ. ფრუიძემ შეუძლებელი შეძლო და იმერეთის რეგიონის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით 1993 წლის 19 დეკემბერს აღადგინა სასწავლო პროცესი. თავისი სიტყვა თქვა ინსტიტუტის მონოლითურად შეკრულმა კოლექტივმა, რომელმაც უმოკლეს ვადაში აღადგინა ფაკულტეტების და კათედრების ფუნციონირება და უკვე 1996 წლიდან დაიწყო სრულფასოვანი სასწავლო პროცესი. სულ მალე საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტმა ავტორიტეტით და თავის სპეციალობებით ფართო დაინტერესება გამოიწვია. 2003 წელს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებით (#107) სუბტროპიკული მეურნეობისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების აღზრდის საქმეში დიდი წვლილის გამო და საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით (50 წელი) ინსტიტუტს მიენიჭა უნივერსიტეტის სტატუსი. დღესდღეობით აგრარული ფაკულტეტი, როგორც საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მემკვიდრე, აქტიურად არის ჩართული აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესებში და სამეცნიერო–კვლევით საქმიანობაში, აგრძელებს ტრადიციებს და თავის სიტყვას იტყვის ქვეყნისა და უნივერსიტეტის სასარგებლოდ და სასახელოდ.
 
ფაკულტეტის საბჭო
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 • თანამდებობა
 •  
 •  
 • Download
 • ქეთევან
 • კინწურაშვილი
 • პროფესორი
 • თავმჯდომარე

 •  
 •  
 • როლანდ
 • კოპალიანი
 • პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • როზა
 • ლორთქიფანიძე
 • პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • ვახტანგ
 • ქობალია
 • პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • მარიეტა
 • თაბაგარი
 • ასოციცერული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • იზოლდა
 • ხასაია
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • ვარლამ
 • აპლაკოვი
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • სოსო
 • თავბერიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  

 •  
 •  
 • მამუკა
 • წიქორიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  

 •  
 •  
 • დავით
 • შაშიაშვილი
 • სტუდენტი
   
 •  

 •  
 •  
 • შაქრო
 • ბზეკალავა
 • სტუდენტი
   
 •  

 •  
 •  
 • ოთარ
 • ჩიქოვანი
 • სტუდენტი
   
 •  

 •  
 •  
ფაკულტეტის დებულება
 
 
 • ფაკულტეტის
 • დებულება
 •  
 •  
 •  
 • Download
 
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 •  
 •  
 •  
 • Download
 • ქეთევან
 • კინწურაშვილი
 • დეკანი
 • პროფესორი
 •  
 • Download
 • იზოლდა
 • ხასაია
 • დეკანის მოადგილე
 • პროფესორი
 •  
 • Download
 • მარიეტა
 • თაბაგარი>
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 
სუბტროპიკული კულტურების პროდუქთ ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • კინწურაშვილი ქეთევანი
 • პროფესორი
 • 2
 • ფრუიძე მაყვალა
 • პროფესორი
 • 3
 • მიქაბერიძე მალხაზი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • კახნიაშვილი ეკატერინე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • აპლაკოვი ვარლამი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • გოგიშვილი ნანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ბენდელიანი ეკატერინე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ხურციძე თამარი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • ქათამაძე ნანა
 • ასისტენტ-პროფესორი
ტურიზმის და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ბენიძე ეთერი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 2
 • კილაძე რამაზი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • გუბელაძე ეკატერინე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • ოჩხიკიძე იზაბელ
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ქუთელია გვანცა
 • ასისტენტ პროფესორი
 • 6
 • ხასაია იზოლდა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ცაგარეიშვილი სერგო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ქათამაძე ნანა
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 9
 • ნასყიდაშვილი სერგო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • შარაბიძე ნანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • გველესიანი ელისო
 • ასოცირებული პროფესორი
აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 •   გვარი და სახელი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ლორთქიფანიძე როზა
 • პროფესორი
 • 2
 • ქობალია ვახტანგი
 • პროფესორი
 • 3
 • ჯობავა ტრისტანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • ჩაჩხიანი-ანასაშვილი ნუნუ
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • ყუბანეიშვილი მაკა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • ავალიშვილი ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ყიფიანი ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ხელაძე მაია
 • ასისტენტ - პროფესორი
 • 9
 • კელენჯერიძე ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
სუბტროპიკული კულტურების დეპარტემენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • კურდღელია მზია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 2
 • კოპალიანი როლანდი
 • პროფესორი
 • 3
 • უგულავა ვლადიმერი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • თაბაგარი მარიეტა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • კოპალიანი ლია
 • ასოცირებული პროფესორი
აგროინჟინერიის დეპარტემენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • თავბერიძე სოსო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 2
 • კილასონია ემზარი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • კბილაშვილი დავითი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 4
 • ციბაძე ზურაბი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 5
 • წიქორიძე მამუკა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • თევზაძე მავრა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ლოსაბერიძე გელა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ჩხარტიშვილი ზაზა
 • ასოცირებული პროფესორი
2014-2015 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი საბაკალავრო პროგრამები
 
 
2010-2012 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი საბაკალავრო პროგრამები
 
 
 • აგრონომია
 •  
 • აგროინჟინერია
 •  
 • საბაღო საპარკო მეურნეობა
 •  
 •  
 •  
 • სუბტროპიკული კულტურების ნედლეულის
 • გადამუშავების ტექნოლოგია
 • და ექსპერტიზა
 •  
 • აგროლოჯისტიკური სისტემები
 •  
 • სასურსათო პროდუქტთა ექსპერტიზა
 •  
 • აგროეკოლოგია
 •  
 • აგროტექნოლოგია
 •  
 • საბაღო საპარკო მეურნეობა
 •  
 • საბაღო საპარკო მეურნეობა (power point)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • )
 
2014-2015 სასწავლო წლიდან განსახორციელებელი სამაგისტრო პროგრამები
 
 
სამაგისტრო პროგრამები
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • View Structure
 • რეგიონალურ გეოგრაფიასა და რეკრეაციულ რესურსებში
 • View Structure
 •  
 • View Structure
 • /li>
 • View Structure
 •  
 • View Structure
 •  
 • View Structure
 •  
 • View Structure
 •  
 • View Structure
 
სადოქტორო პროგრამები
 
 
 • Undergraduate Programs
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

ფურცლის თავში დაბრუნება